Personal SiteAstroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.

Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.

Tarihçe:
Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler'dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato'nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika'daki ve Doğu Akdeniz'deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar'ın yazmış olduğu "Introductorium in Astronomiam" adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Zodyak yani burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.

Bilimsel Astroloji
Hemen hatırlanması gereken bir diğer önemli yön, bitişik/komşu burçların simgesel karışımlarıdır. Örneğin Sadık Terazi´de, biraz Başak´ın vicdanı, Başak´da Aslan´ın heyecanı, draması, İkizler´in canlılığında, Yengeç´in duyarlılığı belli oranlarda etkindirler. Bu bir bozulmadır; örneğin Teraziler´de sık sık görülür, Merküryen Başaklar ve Venüsyen Başaklar bu karışımdan ortaya çıkarlar. Bir İkizler veya Güneş Aslanı, Yengeç´in iç gezegenlerinden sık etkilenirler. Bu çapraz karışımlar, genelleşmiş saf astrolojik tiplemelerin dışını gösterirler böylece astrolojinin genel olduğu iddiası bu noktada çürütülür. Psikiyatrlar için en iyi yol, iyi birer astrolog veya astroloji hocaları bulmak olabilir, bu yol sayısız kitabı kendi kendine okumaktan çok daha iyidir. Astrolojik horoskopların (yıldız haritalarının) karşılaştırılmaları, bilimsel tezlere büyük destek olabilir, sonuçlar yararlı olacaktır. Burada bilim, falcı-astrologlar popülizminden ve astrolojinin hatalı ve de eksik antik geçmişinden etkilenmemelidir, kurtulması gereken en önemli kompleks veya aşırı duyarlılık budur; Astroloji yine de kehanetlerde bulunabilir, bunun bir zararı yoktur; sinema saygın bir sanattır ama ninja ve seks filmlerinin varlığı sinemanın saygınlığını bozmamaktadır.
Gerçek Astroloji
Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz Dünya varolduğundan beri insanın doğaya karşı verdiği "varoluş" savaşında kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de Astroloji'dir. Astroloji ilk insanın, genelde gökyüzünden gelen doğal afetleri kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri olmadığına inanılan bir "bilim"dir.
Astrolojik kişilik
Astrolojik Kişiliklerin Tipleri Psikiyatri, Astroloji ile buluştu 1997 başında ABD´de yayınlanan önemli bir psikiyatrik araştırma raporu, olay yarattı. Dünyanın en saygın bilim adamlarından birisi, astrolojiyi referans olarak kullanıyordu. Rapor Burç 2000 tarafından incelendi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Geleceğin astro-bilim evliliğinin nişanı artık yapıldı. Amerikan Psikiyatri Birliği´nden John M. Oldham, kişilik bozukluklarının daha iyi tanımlanması ve verilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan yeni bir tanı sisteminin mimarı ve aynı zamanda da New York Eyalet Zihinsel Sağlık Bürosu´nun Yöneticisi ve de Columbia Üniversitesi´nde Klinik Psikiyatri Profesörü. Oldham´ın çalışmasında, kişilik bozukluklarının tanısı için uygulanan test metodunun adı DSM-III-R (Kişisel Bozukluklarının Teşhisi ve İstatistiksel Dağılım). Test araştırmanın yanısıra, kişilik tiplerinin üzerinde de duruyor. İşin ilginç yanı ise, 13 astrolojik tiplemenin de bu testte yer alması; aslında test astrolojik bir çalışmayı amaçlamış değil, sadece astrolojiden de yararlanılmış. Temel olarak 13 tip temel olarak alınmış ve pozitif tanımlar getirilmiş; pozitif tanımların tam zıddı olan negatifler ise kişilik bozuklukları olarak değerlendirilmiş.
Gezegensel Konum
Göründüğü kadarıyla rapor hazırlanırken ve testler oluşturulurken objektiflikten uzaklaşma korkusuyla, gereğinden öte objektif kalınmış ve tam her deneğe 104 soru sorularak, ruhsal bozukluk tanımlamalarıyla, astrolojik kişilikler arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmış. İkizler Burcu insanı için "canlı" yani "Merküryen" tip denilmiş ama bu burcun temel niteliği olarak kabul edilen aşırı duygusallık ve çok değişken duyguların zenginliği ön plana alınmamış. Oysa İkizler öncelikle bu sözcüklerle tanımlanabilir ve duyguların değişkenliği öylesine sınırsız ve hızlıdır ki, aslı gözden uzak tutulamaz. Elbette ki rapordaki tanımlamalar reddedilemez veya gerçek dışı olarak görülmemelidir fakat eğer astroloji ile bir bütünlük ya da en azından ortak bir yön veya asgari bir uzlaşma aranıyorsa daha dikkatli ve daha esnek olunmalıdır. Raporun etkisi sanıldığından fazla olacak ve bazı psikiyatristler tarafından çok ciddiye alınacağından, astroloji kitaplarının bilimsel çevrelerdeki satışı da artacaktır. Tabii ki bu arada da, psikiyatrların ve psikologların çoğu astrolojinin zengin ve inanılmaz dilini keşfedecekler; Rapordaki özgün DSM terminolojisinin yanısıra, astrolojiden de çok şey öğrenecekler; örneğin şu beş özelliği ele alalım; "Vicdanlı Başak-Yalnız ve fedakar Balık-Canlı İkizler ve maceraperest Yay" Herbiri ötekisini uyarıyor gibi fakat bu tiplerin iç bilinç alanlarında ortaya çıkan benzer vurgular, aslında kişiliğin negatif yönlerini oluştururlar; işte bu karmaşık cümle astrolojinin en önemli analiz olgusu olan "gezegensel açılar"ın etkileri anlamına gelir. Örneğin Kare Açı, bu tipler arasında güçlü bir enerji oluşturacak ve bir tür meydan okumaya neden olacaktır ama aynı zamanda da söz konusu kişisel özellikler zayıflayacak ve hatta durağanlaşacaktır. Hatta daha da ötede, benzer karakteristikler kişilik bozukluklarıyla bütünleşecektir.
Astroloji Bölümleri
Haritanın çizimi ve yorumlanması amacı doğrultusunda astroloji konusu içerisinde çeşitli bölümler bulunmaktadır.
Doğum Astrolojisi
Astrolojinin bu kolu bireylerin hayatları ile ilgilidir ve doğum anı veya kişinin hayatındaki önemli olaylardan birinin baz alındığı horoskop kullanılmaktadır. Bu horoskop içerisinde bireyin kişiliği, sağlığı ve temel potansiyeli bulunmaktadır. Astrolojinin bu yöntemi çok popülerdir ve doğum astrolojisinde iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri evlilik, kariyer ve çocuk gibi belirgin olayların tahmin edilmesi üzerinde durmaktadır. Ama pek çok modern astrolog bu yaklaşımı dikkate almamaktadır, bunun yerine tamamen psikolojik olan bir yaklaşımın izinden gitmektedirler. Bu psikolojik yaklaşım da bireyin kişiliğinin ve psikolojik potansiyelinin tanımlanması üzerinde durmaktadır. İleride yaşanacak olaylar sadece genel bir önsezi ile tahmin edilmektedir ve konunun psikolojik davranışının gelişimi ile betimlenmektedir.
Horary Astroloji
“İş bulabilecek miyim?” den “Kaybettiğim anahtarlarım nerede?” gibi sorulara kadar pek çok soruya cevap vermektedir. Horary astroloji, astrolojinin diğer kollarına nazaran daha güvenilir ve doğru tahminler vermektedir.
Seçimsel Astroloji
Astrolojinin bu formu dünyada çok iyi bilinmektedir. “Evlenme için hangi gün daha uygun?” ve “Yeni işime ne zaman başlamalıyım?” gibi belirgin sorulara cevap vermektedir. Astrolojinin bu kolu iş, evlilik, seyahat, iş veya derse başlamak için en uygun zamanı belirlemektedir.
Tıbbi Astroloji
Astrolojinin bu kolu homeopathy (bir hastalığı benzeri ile tedavi etme yöntemi) ve bitkisel ilaçlar ile ilgilidir. Astroloji size saçınızı kesmek (Saçınızın kalın olarak uzamasını isterseniz: Dolunay zamanı uygun) veya ameliyat olmak (Dolunay zamanında uygun değil: kanama tehlikesi) ve ayrıca planları yapmak için en uygun zamanı söyler. Genel anlamda Zodyak içerisindeki her bir burç vücudun bir bölümünü yönetmektedir. Örneğin, bir Boğa burcunun çok sık olarak soğuk algınlığı veya grip olması, boğaz ağrısından şikayet etmesi, İkizler burcunun ciğer veya bronşit problemlerinden yakınması gibi. Sizin Zodyak burcunuz da hangi bölgelerde zayıf olduğunuzu söyleyecektir.
Günlük Astroloji
Günlük Astroloji tüm ulusların, ülkelerin, dinlerin ilişkilerini, savaşları, devrimleri, sanatı ve bilimi yöneten oldukça geniş bir alandır. Günlük astrolojinin üç ana kolu bulunmaktadır.
Mali Astroloji: Astrolojinin bu alanı çok az astrolog tarafından uygulanmaktadır. Pek çok iş adamı astrologlara danışmaktadır. Yurt dışındaki borsalarda aracı kurumlar astrologlar ile çalışmaktadır.
Politik Astroloji: Politik Astroloji politik ilişkileri ve konuları, siyasileri, insan guruplarını ve politik organizasyonları yönetmektedir.
Jeofiziksel Astroloji: Astrolojinin bu kolu iklim, hava durumu ve diğer tüm doğal olayları, özellikle sel, deprem ve volkan patlamaları gibi afetleri incelemektedir.
Kehanet Astrolojisi
Bu bireyler için tahminler sağlamaktadır, genelde geçişler ve ilerlemeler, Yeni Ay, Dolunay ve tutulmalar doğrultusunda çalışmaktadır. Geçişler bir saatten (Ay) 18 aya kadar (Pluto) sürebilir, hal ve şartlarda değişimler yaratır, ayrıca öğrenme amaçlı dersler de verir. Pek çok insan 28-29 yaşlarında ilk Satürn geçişlerini (Satürn, doğum pozisyonuna geri döner) deneyledikleri esnada zorlayıcı dersler ile karşı karşıya gelmektedir. Pek çok insan bu yaşlarında komple değişiklikler yaşamaktadır. Eğer bu zorlu zamanda hiçbir şey öğrenilmez ise 56-58 yaşları arasındaki bir sonraki Satürn geçişinde daha büyük zorluklar ile karşı karşıya gelebilirler.
Güneş Burcu Astrolojisi
Bu gazetelerde veya haftalık dergilerde okuduğunuz burç yorumlarıdır. Çok eski zamanlardan beri bu yöntem çok doğru sonuç vermektedir, ama bazı astrologlara göre de oldukça fazla deneyim gerektirmektedir. Örneğin, 18 Ocak – 8 Şubat 2004 tarihleri arasındaki Merkür geri dönüşü (Dünyadan göründüğünde geri gidiyor gibi gözükmektedir) esnasında kısa seyahatlerde ve iletişimde (pek çok yazı, yanlış anlaşılmalar, Internet ile ilgili problem gibi) aksamalar meydana gelebilir, bu Mart ayının birine kadar devam eder, ama Zodyak'taki her burç yaşamlarına ve yaşadıkları ortamlara bağlı olarak bunu farklı şekilde tecrübe edeceklerdir.

Koç: Arkadaşlarınız yenilikçi projeler için kesinlikle doğru kişi olduğunuzu düşünecek. Cesaretiniz ve girişiminiz ilham verici. Bazı değişimlere uğrayan inançlarınız sizi ayakta tutuyor. Hizmetlerinizi fazla uzatmaya ya da güven veren doğanız nedeniyle sizden faydalanılmasına dikkat edin. Ortağınızın yüksek beklentileri var ve bu bir harcama kaynağı olabilir. Çok fazla bilgi incelediğinizden zihniniz çok fazla aktif olabilir. Fikirler bulanıklaşabilir. Endişe veya aşırı heyecanlanmaya eğiliminiz olabilir ve düşünceleriniz değişken olabilir. Fikirlerinizi kağıda dökmek faydalı olabilir. Evde önemli yükümlülükler bulunuyor.

Boğa: 2008 yılı önemli bir geçiş süreci. Yeni bir yöne geçmeden önce hazırlıklar gerekebilir. Bu süre içerisinde yaşamınızı yansıtmak ve gizli bir plana son dokunuşlarla ilgili ayrıntılı planlar yapmak üzere fazladan yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Kendinize karşı anlayış kazanmak önemlidir. Kişisel bir deneyim, yeni statünüze veya kariyerinize katkıda bulunabilir ve son derece yaratıcı ve rekabete dayanıklı olabilirsiniz. Planlarınızı açıklamaya hazır olmadan önce dışarı sızdırılan sırlara karşı dikkatli olun. Bir arkadaş bir sürpriz kaynağı olabilir. Bir komşunuz veya bir kardeşinizle ilgili olarak kaygılanabilirsiniz.

İkizler: Bundan daha fazla bir zihinsel uyarı ve çevrenizde fikirlerinizi tartışabileceğiniz kişi göremezsiniz. Hedefleriniz, arzularınız ve istekleriniz yeni öğeler edinebilir. Yeni bir birleşme oluşturabilir veya benzer zihinlere sahip kişilerle bir grup projesine dahil olabilirsiniz. Bu, sırayla eğitim, promosyon, pazarlama ve seyahat olabilir. Dikkat edilmesi gereken yasal prosedürler olabilir. Kariyer alanında sürprizler gizli. Mesleki ilişkilerde yan ödemeler değişebilir. Kalan borçları toplamak için uygun bir zaman. Romantik potansiyel yüksek ve ilk bakışta aşk mümkün. Bu, karşılaştığınız veya seyahatlerinizdeki biri olabilir.

Yengeç: Statünüz ve itibarınız dahil kariyer alanınız yeni enerji ve potansiyelin alıcısı. Çevrenizi ve duyarlılıklarını kuvvetli bir şekilde teşhis ederek, güçlüklerle yüzleşmek ve ne zaman bir uzlaşma yapılacağına ve bunun uygun olup olmayacağına karar vermek üzere bu seçenekleri dikkatli bir biçimde inceleyeceksiniz. Hırsınız mali destek gerektirebilir. Borçlar, vergiler, sigorta ve mirası çevreleyen çok fazla faaliyet var. Daha büyük bir eve taşınabilir veya ailenizin büyüdüğünü hissedebilirsiniz. Beklenmedik bir seyahat veya uzak bir akraba ya da bir arkadaşın ziyareti olasıdır. İşinizde program değişiklikleri var.

Aslan: Bir şeyleri kutlamak veya özel bir öneme sahip bir tören olabilir. Felsefe, din, kanun ve yüksek eğitim alanlarında yeni enerjiler bulunuyor. Çok sayıda seyahat etme şansı ve ortaklıkları çevreleyen çok fazla faaliyet var. Belki de yasal bir konuyla meşgul olacaksınız. İş veya ruhsal yönden önemli konularda kolayca konuşabileceğiniz mükemmel eşi bulabilirsiniz. Son derece yaratıcı bir ortak ve müşterek mali konuları kapsayan olağandışı gelişmeler var. Evrak işlerinde artış, çok önemli haberleşmeler ve dikkatlice incelemek isteyeceğiniz bir yasal sözleşme var.

Başak: Yaşamın daha derin gizemlerine karşı ilgilisiniz. Artık maddenin sınırını aşan bilinç seviyelerini incelemek için fırsatınız var. İrade konusunda daha önce keşfetmediğiniz bir yeteneğiniz çekiciliğinizi arttıracak. Doğal uzmanı olduğunuz, ortak finans, vergi, sigorta ve yan ödemelere dair dikkat etme sorumluluğunuzdaki bütün parasal konuları çevreleyen endişeler var. Aktif günlük bir rutinle evde değişimler yaşıyorsunuz. Bir arkadaş, özel bir sorumluluk alıyor veya önemli bir konuda akıl hocası olacak. Bir eş (sevgili, ortak) sizi şaşırtabilir.

Terazi: Kendinizi önceliklerinize bölünmüş, aynı anda hem kendi isteklerinizi gerçekleştirme, hem de bir başka kişiyi mutlu etmenin zor olduğunu hissedebilirsiniz. Her şey çok iyi giderken, kendinize karşı bir süre hoşgörülü olmayı hak ettiğinizi hissediyor olsanız da tek başınıza gitmek istemediğiniz size hatırlatılır. İşiniz sizin için biçilmiş bir kaftan. Amaçlarınıza göre hareket ederek, sizi meşgul etmesi garanti olan ödüllerin semeresini alacaksınız. Hala her şeyin işe yaraması için bir yol bulabilir ve aynı zamanda eğlenceye vakit ayırabilirsiniz. İşin kendisi heyecan vericidir.

Akrep: Kazancınızı iyileştirmek için bir planınız var. Bu, evden interneti kullanarak çalışabileceğiniz öncülük eden yeni bir hizmet olabilir. Dikkatlice incelemeye ihtiyacınız olacak evrak işleri içerebilir. Yetki almayla ilgili davalar veya gecikmeler olabilir. Olayların karışmasına eğilimli olarak evde çok fazla faaliyet olabilir. Bu nedenle çevreyi hoş ve sakinleştirici tutmak için kendi yolunuzda gitmek isteyebilirsiniz. Çocuklar bir sürpriz kaynağı olabilir. Ani bir romantik cazibe yaşayacaksınız.

Yay: Eğlenceli bir projenin veya bir diğer öncülük eden projelerinizden birinin gerçekleme şansı var. Yazma veya öğretme konusunda oldukça yaratıcı bir iletişim kurabilme yeteneğiniz var. Bu yetenek çevrenizde beğeni uyandıracak. Kimisi arkadaşların iyilikleri, dinamik bir yaşam tarzı ve mutluluk nedenleri ile aktif bir dönem. Ayrıca bir iç dönüşüm geçireceksiniz. Bu yüzden evdeki bazı sürprizlerle baş etmeniz ve mali kısıtlamalarla yüzleşmiş olabilecek bir eşe anlayış göstermeniz gerekebilir.

Oğlak: Ev ve aile yaşantınızı çevreleyen yeni öğeler ve büyük bir faaliyet var. Gayrimenkul konularıyla meşgul olabilir, satabilir yada para yatırabilirsiniz. Para kazanma yolunuzda çok fazla yaratıcı potansiyele sahipsiniz. Ayrıca, harcamalarınız aşırıya kaçabilir, para gizemli şekillerde gelebilir veya elinizden çıkabilir. Ortaklıklarda göz önünde bulundurulması gereken ciddi sözler olabilir ve uzlaşmalara gerek duyulabilir. Bir yetki veya unvan alabilirsiniz.

Kova: İletişim ve ulaştırma alanları güçlendirici enerjiler alacak. Bu konularda değişimler söz konusu. Yaratıcı enerjiniz şaşırtıcı düzeyde. Sizin için işe yarama şansı yüksek olan yeni bir projeyle karşılaşacaksınız. İşinizle ciddi bir şekilde ilgilenmenize karşın, konu kazancınız olduğunda önceden tahmin edilemeyen bir öğe olabilir. Yasal meseleler ve birtakım yazılı sözleşmelerle meşgul olabilirsiniz. Bir arkadaştan veya bir organizasyondan kopabilirsiniz veya ilişki olduğundan daha derin bir anlama ulaşabilir. Ani harekete eğilimlisiniz, bu yüzden tedbirli olun ve “Acele işe şeytan karışır” sözünü hatırlayın.

Balık: Bu önemli bir dönüm noktası. Kazanç bölümünüzde ve yaşamda neyin değerli olduğuna öncelik vermede yeni başlangıçlar, ayrıca dünyaya bakış açınızda bazı olağandışı nitelikler var. Olağanüstü bir doğallığa ve manyetik bir cazibeye sahip olabilir veya görünümünüzü değiştirebilirsiniz. Statünüz, kariyeriniz ve itibarınızda değişime uğrayabilir. Muhtemelen, diğerlerinin ihtiyaçlarına yardımcı olmak için çeşitli projeye katılabilirsiniz. Tek başınıza vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz – gerçek kendinizi keşfetmek için mükemmel. Spekülasyonlar konusunda tedbirli davranın.hosting