Yıldız Haritası

Güncel astrolojide hemen herkes açılardan söz edildiğini duymaktadır. Astrolojik anlamda açı ancak bireysel horoskopta yani yıldız haritasında görülebilir. Böyle bir harita çıkarttırdığınızda veya kendiniz hazırlayabildiğinizde aşağıdaki kısa yorumlar çok işinize yarayacaktır.

 

 

Astrolojide gezegenler arası ilişkileri ölçebilmek için aralarındaki uzaklıklar (açılar) incelenir. Yıldız haritasında biz bu ilişkiye açılar denir. Açılar kendi aralarında ikiye ayrılırlar; sert etkili açılar ve iyi etkili açılar. Yine açılar kendi aralarında öncelikli ve ikincil seviyeden önemli diye ikiye ayrılırlar. Bunların ilkine Büyük Açılar (Majör) ötekilere ise Küçük Açılar (Minör) denir. Biz burada astrolojide öncelikli olarak kabul edilen Majör açıları inceleyeceğiz.

BİRLEŞİM-Conjuction; 0° olarak kabul edilir. Bu iki gezegenin veya yıldız haritasındaki özel noktaların (ASC, MC,…) her hangi bir gezegen ile aynı dereceleri paylaşmasıdır. Bunun dışında açı toleransı (orb tolerensı) açılara göre değişmektedir. Bu tolerans birleşim için +, – 8° dir.

Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 22 derecesinde Venüs gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 8 derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri birleşimde sayılmaktadır. Yine Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında da birleşim vardır. Fakat Venüs ile Jüpiter gezegenleri arasındaki açıyı ölçtüğümüzde; 8° den 22° ye 14° lik bir açı vardır. Bu da birleşim tolaransını aşmaktadır. Dolayısı ile bir birleşim söz konusu değildir.

ALTMIŞ DERECE-Sextile; 60° olarak kabul edilir. Bu iki gezegenin veya yıldız haritasındaki özel noktaların (ASC, MC,…) her hangi bir gezegen ile aralarındaki uzaklığın (Açı) atmış derece olmasıdır. Bunun dışında açı toleransı (orb tolerensı) açılara göre değiştiğinden, bu tolerans Atmış derece için +, – 6° dir.

Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. İkizler burcunun 19 derecesinde Venüs gezegeni bulunuyor. Yine İkizler burcunun 22 derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri arasında + 4° ile atmış derecelik bir açı oluşmaktadır. Buna karşı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında atmış derecelik açı yoktur. Çünkü aralarındaki açı toleransı atmış derece toleransını (6°), 1° ile aşmaktadır. Yani aralarındaki açı toleransı 7° yi bulmaktadır.

KARE-Square; 90° olarak kabul edilir. Bu iki gezegenin veya yıldız haritasındaki özel noktaların (ASC, MC,…) her hangi bir gezegen ile aralarındaki uzaklığın (Açı) doksan derece olmasıdır. Bunun dışında açı toleransı (orb tolerensı) açılara göre değişebildiğinden, bu tolerans Kare açı için +, – 7° dir.

Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Yengeç burcunun 19 derecesinde Venüs gezegeni bulunuyor. Yine Yengeç burcunun 23 derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri arasında + 4° ile kare bir açı oluşmaktadır. Buna karşı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında kare açı yoktur. Çünkü aralarındaki açı toleransı atmış derece toleransını (7°), 1° ile aşmaktadır. Yani aralarındaki açı toleransı 8° yi bulmaktadır.

ÜÇGEN-Trine; 120° olarak kabul edilir. Bu iki gezegenin veya yıldız haritasındaki özel noktaların (ASC, MC,…) her hangi bir gezegen ile aralarındaki uzaklığın (Açı) 120° derece olmasıdır. Bunun dışında açı toleransı (orb tolerensı) açılara göre değişmekte olduğundan. Bu tolerans üçgen için +, – 7° dir.

Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Aslan burcun 19 derecesinde Venüs gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 23 derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri arasındaki açı üçgen (120°) sayılmaktadır. Fakat Mars ile Jüpiter gezegenleri arasındaki açıyı ölçtüğümüzde; 128° etmektadir. Bu da üçgen açı tolaransını + 1° ile aşmaktadır. Dolayısı ile bir üçgen açı söz konusu değildir.

Kullandığınız açılar arsında 1. dereceden önem sırasını Birleşim almaktadır, bundan sonra ise Karşıt açı önem kazanmaktadır. Böylelikle açıların önem dereceleri ve etkileri Kare, Üçgen ve Altmış derece’lik açı sıralaması ile takip edilirler. 5 Majör (Büyük) açıların sonuncusu olarak karşıt açının önemi ve etkisi Birleşim’den hemen sonra ön plana çıkmaktadır.

KARŞIT-Opposition; 180° olarak kabul edilir. Bu iki gezegenin veya yıldız haritasındaki özel noktaların (ASC, MC,…) her hangi bir gezegen ile aralarındaki uzaklığın (Açı) 180° derece olmasıdır. Yani tam karşı karşıya düşmeleri anlamına gelmektedir. Bunun dışında açı toleransı (orb tolerensı) açılara göre değişmekte olduğundan. Bu tolerans karşıt açı için +, – 8° dir.

Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Terazi burcun 19 derecesinde Venüs gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 24 derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri arasındaki açı karşıt (180°) sayılmaktadır. Buradaki açı tolerensı 19-15=04 derecedir. Fakat Mars ile Jüpiter gezegenleri arasındaki açıyı ölçtüğümüzde; 189° etmektadir. Bu da karşıt açı tolaransını + 1° ile aşmaktadır. Dolayısı ile bir karşıt açı söz konusu değildir.

Açıların etkileri

Birleşim (0°) : Bu açı genelde nötr yorumlanır. Yani aldığı gezegenlerin karakteristik özelliklerine göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir.

Örneğin Jüpiter ile Venüs gezegenlerinin oluşturdukları birleşim olumlu iken, Satürn ve Mars gezegenlerinin oluşturdukları birleşime olumsuz bakılır. Bu yüzden birleşim açısı çok önemlidir. Özellikle de yorum safhasında titizlikle incelenerek değerlendirilmelidir. Yorumda bir kişi üzerindeki en etkili açıdır. Kişinin her yönden zayıflığını gösterebileceği gibi olumlu ve kaabiliyetlerini de gösterir.

Altmış Derece (60°) : Bu açı daha çok olumlu olarak değerlendirmeye alınır. Bazı küçük başarıları, fakat geçici olan başarıları gösterir. Bunun yanında kişi üstündeki etkisi ise uyumluluk yönünde gösterilen çabayı anlatmaktadır. Ayrıca geçici olarak nerede, nasıl ve hangi konularda rahat bir nefes alacağımızı gösterir. Genelde bu açının etkisi fazla değildir.

Kare (90°) : Sert etkili ve olumsuz bir açıdır. Bu açının kişi üstündeki etkisi ise psikolojik yönden zorlanmaları ve aşılması gereken sorunları anlatmaktır. Bunun yanında yaşamda geçilmesi gereken engelleri de göstermektedir. Bu açı olayların birden ve ani ortaya çıktırlarını da anlatmaktadır. Genelde sert ve zorlayıcı bir açıdır.

Üçgen (120°) : İyi ve olumlu etkili bir açıdır. Bu açı kişinin uyumluluğunu ve kolaylıkla yapabileceklerini göstermektedir. Aynı zamanda rahatlıkla kullanabileceği şeyler hakkında da bilgi verir. Ayrıca kişi karakterindeki uyumlulugu ve olumlu yönlerin nasıl ve nerede kullanıldığını da anlatmaktadır. Genel baktığımızda çok iyi etkili bir açıdar.

Karşıt (180°) : Çok sert etkili bir açıdır. Kişinin yaşadığı uyumsuzlukları ve karşı çıktığı olayları anlatır. Bunun yanında kişi karaktarindeki zayıflıkların ve çalışkilerin habercisidir. Bu zayıflfkların neler olduğuna ve kişinin hangi fonksiyorlarında ortaya cıktığına bakmamız için bu açı önem kazanmaktadır. Gerilim, çekişme ve kavgaları da göstermektedir.

Bu haber 3 Mayıs 2010 tarihinde tarafından Genel kategorisi altına yazılmış. 721 defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Copyright ©2007-2012 Güven Internet Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Sohbet Sohbet 99.Net sohbet sitemizde çet chat yapılmaktadır. Seviyeli sohbet ve muhabbet için bizi tercih edebilirsiniz msn sohbet cet sohbet sohbetchat sohbet odaları