8. Madde Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesine 327 kabul ve 76 ret oyu verildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, “İlgili madde öngörülen beşte üç çoğunlukla (330) kabul oyu alamadığından reddedilmiştir” dedi. Parti kapatma yetkisini TBMM’ye veren 8. madde CHP’nin itiraz ettiği 3 maddeden biriydi.

İlk tur oylamada aynı maddeye 337 kabul oyu çıkmıştı. İlk tur oylamaya katılan BDP’li milletvekilleri bu kez oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda gizli oylamaya 410 milletvekili katıldı. Oylamada 327  kabul, 76 ret oyu kullanıldı; 2 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy boş çıktı ve 2  oy da geçersiz sayıldı.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gizli oylama sonucunu  açıklarken, “İlgili madde öngörülen beşte üç çoğunlukla (330) kabul oyu  alamadığından reddedilmiştir” dedi. Şahin, daha sonra birleşime bir süre ara  verdi.

Teklifin 8. maddesi ile Anayasa’nın “Siyasi Partilerin Uyacakları  Esaslar” başlıklı 69. maddesinde parti kapatmayı zorlaştırıcı hükümler  getiriliyor; parti kapatma davası açılması TBMM’nin iznine bağlanması  öngörülüyordu.

OYLAR İKİNCİ KEZ SAYILDI
        
Birinci turda, 8. maddenin gizli oylamasına 414 milletvekili katılmış;  oylamada 337 kabul, 72 ret oyu kullanılmış; 5 milletvekili çekimser kalmıştı.

Bu arada, gizli oylamaya ilişkin tasnif işlemi herhangi bir karışıklığa  neden olmamak için iki kez yapıldı. Oyların ikinci sayımında da Anayasada  öngörülen beşte üç çoğunluğun altında kabul oyları çıktığı belirlendi.

Öte yandan, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesinin yeterli oyu  alamayarak, reddedilmesi CHP ve MHP grubundaki milletvekillerince sevinçle  karşılandı.

Ak Parti’DEN İLK AÇIKLAMA

Ak Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, anayasa değişiklik paketinin geri çekilmesinin söz konusu olmadığını, görüşmelere 9. maddeden devam edileceğini söyledi.

DEĞİŞİKLİK NE GETİRECEKTİ

Maddeyle, Anayasa’nın, “Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar” başlıklı 69. maddesi değişikliği siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasını öngörüyordu.

Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine, TBMM’de grubu bulunan her siyasi partinin 5’er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacaktı. Komisyona TBMM Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacaktı. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacaktı. İzin talebinin Meclis’e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecekti. Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacaktı.

Değişikliğe göre Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilecekti. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacaktı.

Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde gözetilemeyecekti.

Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla indirilecekti.

Bu haber 3 Mayıs 2010 tarihinde tarafından Haber kategorisi altına yazılmış. 92 defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Copyright ©2007-2012 Güven Internet Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Sohbet Sohbet 99.Net sohbet sitemizde çet chat yapılmaktadır. Seviyeli sohbet ve muhabbet için bizi tercih edebilirsiniz msn sohbet cet sohbet sohbetchat sohbet odaları