/raw list parametreleri.

Konu : /raw List <– nedir bu raw list ?

Bağlandığımız IRC Network’u üzerindeki aktif olan kanalları listelemeye yardımcı olacak ircd tabanlı bir komuttur. /raw list aynı anda binlerce kanal aktif olabileceğinden , özel isteğe ve kullanıma göre listeleme seçenekleride sunar bizlere…

Kullanabileceğimiz parametreler ” > , < , C< , C> , T< , T> , *mask* , !*mask* ” şeklinde farklı farklı konumda ve işlevde çalışır.

Baştan başla***** örneklerle parametrelerin işlevini öğrenelim ;

” > ” <– Bu parametrede belirtilen kullanıcı sayısından daha fazla kullanıcı bulunan kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list >sayı <– şeklindedir.
Örnek : /raw list >10 <– bu komutta user sayısı 10 ve üzeri kullanıcılar listelenecektir.

” < ” <– Bu parametrede belirtilen kullanıcı sayısından daha az kullanıcı bulunan kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list <50 <– şeklindedir. Bu komutta user sayısı 50 ve altında olan kanalları listelenecektir. Aynı zamanda parametreler çoğunluk olarakta kullanılabilir.
Kullanımı: /raw list >sayı, Örnek : /raw list >10,<50 <– bu komutta user sayısı 10’un üzerinde ve 50’nin altında kullanıcılar listelenecektir.

” C< ” <– bu parametre belirtilen tarihten daha erken kurulmuş kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list C Örnek : /raw list C<10 <– komutunu kullandığımızda 10 dakika içinde kurulmuş olan kanalları listeleyecektir. 15 dakikadan daha önce kurulmuş olan kanalları listelemez.

Yukarıda verdiğim örnekte ki gibi bu parametreyide diğer parametreler ile kullanabiliriz.

Örnek : /raw list C<10,>10,<50 <– şeklinde uygulanan komutta 10 dakika içinde kurulmuş kanallar , user sayısı 10’un üstünde ve 50’nin altında olan kanallar listelenecektir.

” C> ” <– Bu parametre belirtilen tarihten daha sonra kurulmuş kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list C> <– şeklindedir.
Örnek : /raw list C>10 <– komutu uygulandığında 10 dakikadan daha önce kurulmuş olan kanalları listeler, yani 10 dakika içinde kurulmuş kanalları değilde 10 dakikadan daha önce kurulmuş kanalları listeler.

Aynı şekilde yukarıda verdiğim örneğe göre parametreler yanyana kullanılabilirler.

” T< ” <– Bu parametre belirtilen tarihten daha önce kurulmuş topic’leri olan kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list T<10 <– şeklindedir.
Örnek : /raw list T<10 <– komutunda topici son 10 dakika içinde değiştirilmiş kanalları listeler. Bu parametreyide diğerleriyle aynı satır üzerinde kullanmamız mevcuttur.

Örnek : /raw list >10,<50,C>15,T<10 <– bu komutta user sayısı 10’un üzerinde ve 50’nin altında olan kanallar, 15 dakikadan daha önce kurulmuş kanalları ve son 10 dakika içinde topici değişen kanalları listeler.

” T> ” <– Bu parametre belirtilen tarihten daha geç kurulmuş topic’leri olan kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list T>sayı <– şeklindedir.
Örnek : /raw list T>10 <– bu komutla 10 dakikadan daha önce topici değişmiş kanalları listeleriz.
Bu parametreyide diğerlerinde belirttigim üzere çoklu olarak kullanabiliriz.

” *mask* ” Bu parametre belirtilen Mask’a uygun kanalları listelemek için kullanılır.

Mask nedir ? gibi bir soru işareti varsa kafanızda ” yani kanal adı içersinde geçen bir kelime harf yada ek ” olarak düşünebilirsiniz.
Kullanımı : /raw list *mask* <– şeklindedir.
Örnek : /raw list *Soft* <– komutunu uyguladığımızda , kanal adı içerisinde *Soft* geçen tüm kanalları listeler. Bu parametreyide diğer parametreler gibi çoklu olarak kullanmanız mümkündür.

” !*mask* ” <– Bu parametre belirtilen Mask’ı içerisinde bulundurmayan kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanımı : /raw list !*mask* <– şeklindedir.
Örnek : /raw list !*Software* <– komutunu kullandıgımızda kanal adı içerisinde ” Software ” geçmeyen tüm kanalları listeler.

Bunları çoklu örnekler ile çoğaltabiliriz.
Örnek : /raw list >10,<50,C>10,T10,!*sex*,*X*
Bu komutu uyguladığımızda ;
User sayısı 10’un üzerinde , 50’nin altında olan kanalları, 10 dakikadan daha önce kurulmuş olan kanalları , içerisinde X karakteri gecen kanalları listeler , içinde “sex” eklentisi geçen kanalları listelemez.

Not: Aradaki T kipine herhangi bir parametre eklemediğim için işlev göstermez.

Bu haber 13 Mart 2010 tarihinde tarafından IRC Dökümanları kategorisi altına yazılmış. 140 defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Copyright ©2007-2012 Güven Internet Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Sohbet Sohbet 99.Net sohbet sitemizde çet chat yapılmaktadır. Seviyeli sohbet ve muhabbet için bizi tercih edebilirsiniz msn sohbet cet sohbet sohbetchat sohbet odaları